Byggnadsrengöring


borstePå senare år har problemen med påväxt på våra hus blivit allt större. Orsaken är en kombination av bland annat förändringar i luftfuktighet, temperatur och nederbördens pH-värde, dvs klimatet. Små faktorer som tillsammans bidrar till en ökad påväxt. Utomhus där det är näst intill omöjligt att påverka rådande klimat krävs det att någon av de andra livsbetingelserna för påväxten tas bort. Grön-Fri dödar befintlig påväxt samtidigt som näringsämnen på ytan neutraliseras. Ytan nollställs och ingen ny påväxt kan etableras förrän det hamnar nya näringsämnen på ytan.
En yta med påväxt är inte bara ful och förstör helhetsintrycket av en byggnad. Den binder också fukt som kan leda till skador på materialet, tex, söndervittring, rötskador, frostsprängning, etablering av annan påväxt etc.
Effektivt på alla ytor

Grön-Fri är ett effektivt medel som enkelt tar bort alger och lav på alla ytor utomhus, t ex trä, puts, sten, tegel, betong och takpannor. Påväxten dör omedelbart. På väderutsatta ytor såsom tak försvinner resterna med tiden utan att ytan bearbetas i efterhand. På fasader krävs det i flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Alger är borta inom 1 år, lav inom ca 2 år. Grön-Fri neutraliserar näringsämnena och förebygger nya angrepp i upp till fyra år beroende på ytans egenskaper och läge.

Bevisad funktion av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Funktion och effektivitet på Grön-Fri är bevisad genom tester av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med slutsatsen: ”Inverkan av Grön-Fri har vid provning av mögelresistens och rengöringseffekt ett märkbart mycket gott resultat”.

 

tak

TAK

Grön-Fri är Effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten m.m. Exempel: Tegeltak, betongpannor, papptak, shingeltak, eternittak, plåttak, glastak, altantak, Markiser, skärmtak, vindskivor och glasfibertak m.m.

 

 

 

gavelFASADER

PRICK-FRI™ är ett effektivt medel mot mögel och alger på målade, oljade och obehandlade träytor utomhus.

Effektivt mot ytlig påväxt av mögel. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus t.ex. fasader, underslag, takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster, trädgårdsmöbler och trallgolv.
Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Tvätta därefter ytorna med Jape Underhållstvätt eller Jape Målningstvätt om ytorna ska målas om.


ÖVRIG behandling med Grön Fri

Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Effektivt för alla ytor utomhus. , staket, utemöbler, balkonger, husvagnar, släp, statyer, parasoll, kapell, förtält, trätrall, stuprör, hängrännor, båtar, soptunnor, båtsdäck, gravstenar, murar, trappor, dörrar, portar, markytor, asfalt, gångplattor, knutbrädor, bryggor, lekstugor, textilier, segel, hundkojor, bilar, krukor, växthus, sten, skyltar, fönster, stolpar, armaturer, utebelysning, dekorationssten , plank, räcken, , bänkar, husbilar, plastmöbler, grillar, solstolar, lekplatser, sandlådor, trädstammar, postlådor, tält, grindar, fönsterbleck, trädgårdsprydnad, trädgårdstomtar, fågelholkar, fågelbord, elskåp, , plåtdetaljer, gungor mm.

 

RENGÖRING

Underhållstvätt

Underhållstvätt för fasader av trä, puts, tegel eller plåt samt andra byggnadsdelar såsom vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, markiser, trädgårdsmöbler m.m. Även till övrig rengöring av måttligt nedsmutsade ytor ute och inne.

Egenskaper: Milt pH-neutralt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. Skonsam mot känsliga material, etsar ej.

Bruksanvisning: Späd Underhållstvätt med vatten i ett lämpligt kärl. Vät ytan med vatten och applicera därefter utspädd Underhållstvätt på en begränsad yta. Använd lågtrycksspruta, borste eller tvättsvamp.
Låt verka upp till 10 minuter och bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp, upprepa tvättningen vid behov. Arbeta nerifrån för att undvika ränder av rinnande tvättmedel. Skölj noga med mycket vatten. Högtryckstvätt kan användas men bör undvikas om ytan kan ta skada eller om vatten riskerar att tränga in i konstruktionen. Undvik tvätta ytor i direkt solljus. Finns det angrepp av alger och mögel rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller Prick-Fri. Känsliga växter bör täckas.

027

Målartvätt:

Användningsområden:

För tvättning av fasader och andra ytor innan målning, t.ex. vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar portar, fönster mm. Även till övrig rengöring av hårt nedsmutsade ytor ute och inne.

Egenskaper: Alkaliskt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Mattar målade ytor och förbättrar därmed vidhäftningen för färgen. Tvättade ytor blir efter sköljning och torkning ett utmärkt underlag för målning. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. pH 12 i brukslösning. Kan etsa glas om det torkar in, kan missfärga obehandlat trä och påverka vissa metaller t.ex. förzinkad plåt och aluminium.

Bruksanvisning: Späd Målningstvätt med vatten i ett lämpligt kärl. Vät ytan med vatten och applicera därefter utspädd Målningstvätt på en begränsad yta. Använd lågtrycksspruta, borste eller tvättsvamp.
Låt verka upp till 10 minuter och bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp, upprepa tvättningen vid behov. Arbeta nerifrån för att undvika ränder av rinnande tvättmedel. Skölj noga med mycket vatten.
Högtryckstvätt kan användas men bör undvikas om ytan kan ta skada eller om vatten riskerar att tränga in i konstruktionen. Undvik tvätta ytor i direkt solljus. Finns det angrepp av alger och mögel rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller Prick-Fri. Känsliga växter bör täckas. Låt ytorna torka innan målning, följ färgfabrikantens anvisningar gällande torktid och rekommenderad fuktkvot.

BACKupMAN PM |Graneforsvägen 247-2, 37491 ASARUM, SWEDEN | Tel: 0454-87380, Mobil: 0763-291885 | info@backupman.se>

Copyright @ 2014. All Rights Reserved.